Waaxaha ay CISP ka hawlgasho Imprimer

CISP si guud ayaa ay u tixgelisaa baahiayaha bulshada waxaana ay u waajahdaa qaab ballaaran, iyada oo qabata waxqabadyo kala duwan oo loogu talogaley xaaladda jirta. Waxqabadka CISP waxaa ka mid ah barnaamijyo ku wajahan qaybahan soo socda:

CISP considers the community's needs as a whole and adopts a comprehensive approach towards them, providing a range of interventions tailored to the context. CISP’s intervention includes programmes in the following sectors of intervention: